Sprawozdanie z działalności Fundacji Lepsza Terapia w 2018 roku

Pierwszy rok funkcjonowania Fundacji Lepsza Terapia zakończony z sukcesami.

Fundacja zrealizowała poniższe cele:

  1. Zaopatrzenie Katedry i /lub Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w aparaturę medyczną.
  2. Udzielenie pomocy i kształtowanie w społeczeństwie postaw prozdrowotnych w zakresie chorób nowotworowcyh.
  3. Wspomaganie/prowadzenie badań medycznych, naukowych i /lub klinicznych oraz organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, wykładów, prelekcji, kursów, seminariów i innych form kształcenia.

Szczegółowe informację w jaki sposób zostały zrealizowane cele znajdą Państwo w dokumencie Sprawozdanie 2018.

Zapraszamy również do zapoznania się z sprawozdaniem finansowym Fundacji Lepsza Terapia.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.