Misja i cel Fundacji Lepsza Terapia

Misją Fundacji Lepsza Terapia jest wspieranie społeczeństwa polskiego w zakresie ochrony zdrowia poprzez zapobieganie chorobom nowotworowym oraz umożliwienie nowoczesnego leczenia chorych na choroby nowotworowe.

Celem Fundacji jest przede wszystkim zaopatrzenie Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowego w Poznaniu w aparaturę diagnostyczną, terapeutyczną, medyczną oraz środki lecznicze.

Ponadto udzielanie pomocy i kształtowanie w społeczeństwie postaw prozdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych, mających na celu zapobieganie zachorowaniom oraz wczesne wykrywanie nowotworów i ich nowoczesne leczenie.

Dodatkowym obszarem działania Fundacji Lepsza Terapia jest wspomaganie i prowadzenie badań medycznych, naukowych i klinicznych.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.